Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Mycareer.be geeft burgers zicht op loopbaanverleden

Vandaag hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Lees verder - 28/08/2017 10:17

Sociale Inspectie geïntegreerd in RSZ-inspectie

Op 1 juli 2017 worden de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst. De nieuwe, geïntegreerde inspectiedienst wordt bij de RSZ ondergebracht. Hij zal 574 personeelsleden tellen. De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren door onder meer de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren.

Lees verder - 30/06/2017 09:09

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op woensdag 21 juni stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 20/06/2017 13:32

Ontmoeting FAMIFED met CAF Noord-Frankrijk

Het kinderbijslagfonds van Noord-Frankrijk (CAF du Nord) bezoekt FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Het doel was dubbel: enerzijds de communicatie over kinderbijslag tussen Frankrijk en België versterken, anderzijds de website CAFPRO voorstellen die de gegevensuitwisseling met professionelen uit die sector vereenvoudigt.

Lees verder - 07/06/2017 10:29

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving. Deze administratieve vereenvoudiging helpt in de strijd die ik voer tegen sociale fraude en sociale dumping”, aldus De Backer.

Lees verder - 06/03/2017 22:52