Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Uitnodiging persconferentie: lancering van de app correcte ondernemer in aanwezigheid van Staatssecretaris De Backer en minister van Financiën Van Overtveldt

Op dinsdag 7 maart stellen Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en Minister van  Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in samenwerking met RSZ en de FOD Financiën twee nieuwe mobiele toepassingen voor die de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen bevorderen: App Correcte Ondernemer (check onderaannemers)  en App Correcte werknemer (Limosa).

Lees verder - 03/03/2017 18:22

Nuancering betreffende de kinderbijslag van de studenten aan het VTI Hasselt

De foutieve uitwisseling van administratieve documenten tussen het VTI, Vrij Technisch Instituut Hasselt, en de Vlaamse Gemeenschap, leidde ertoe dat de kinderbijslag van een aantal studenten (schijnbaar) werd stopgezet.  FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, heeft de administratieve fout opgemerkt en zorgt ervoor dat de gezinnen hun kinderbijslag van de maand januari zonder onderbreking ontvangen.

Lees verder - 20/01/2017 16:01

Selor wint e-gov Award ‘Innovatie’ met ‘Be Badges’, een digitaal platform om talent te delen met de arbeidsmarkt

Brussel, 2 december 2016 – Selor, het selectiebureau van de federale overheid, is met ‘Be Badges’ in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse e-gov Awards van Agoria. Be Badges werd als meest innovatieve project gelauwerd.  Be Badges is de Belgische vertaling van het internationale concept van ‘Open Badges’ van Mozilla. Deze laatste zet in op ‘life long learning’ en digitaliseert en standaardiseert hierbij het klassieke certificatietraject. Ondertussen sprongen verschillende organisaties op de kar en kent het concept meerdere toepassingen. Eén gedachte blijft echter steeds centraal: als gebruiker krijg je erkenning voor competenties die je verworven hebt en je kan deze inzetten waar en wanneer je wil door middel van je digitale badge. Dat een overheidsdienst als Selor dit innovatieve badgeplatform gratis op de markt brengt, kan als wereldprimeur beschouwd worden. 

Lees verder - 01/12/2016 17:35

RSZ: “Hervorming zal slagkracht inspectiediensten ten goede komen”

Vandaag besliste de Ministerraad om de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid te integreren in de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daarnaast worden ook andere inspectiediensten versterkt. De RSZ vindt het een goede beslissing die de voorwaarden schept voor de uitbouw van een slagkrachtige inspectiedienst. De RSZ zal er alles aan doen om de beslissing uit te voeren met oog voor de bezorgdheden van alle betrokkenen.

Lees verder - 10/11/2016 18:05

Studievoormiddag FAMIFED "Kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een aandoening"

Donderdag 10 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn tweede studievoormiddag. Een honderdtal experten uit de sector en uit de academische wereld en leden van ouderverenigingen voor ouders van kinderen met een beperking of handicap bogen zich over het belang van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening of een handicap. In België ontvangen meer dan 60.000 kinderen met een aandoening een toeslag. De meerderheid van die kinderen is tussen de 12 en 17 jaar.

Lees verder - 10/11/2016 14:49

Terugblik op een kleurrijk jaar: het Jaarverslag 2015 van FAMIFED is er

2015 was een jaar vol uitdagingen en verrassende wendingen voor FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Stap voor stap sleepten we uiteindelijk de titel Overheidsorganisatie van het  Jaar in de wacht. Bovendien is in 2015 myFAMIFED gelanceerd, de tool waarmee gezinnen online veilig toegang hebben tot hun kinderbijslagdossier en nuttige attesten kunnen downloaden. In het Jaarverslag 2015 blikken we terug op nog meer belangrijke momenten.

Lees verder - 24/10/2016 14:50

Verandering bij het publieke kinderbijslagfonds

In het kader van de integratie van de 2 publieke kinderbijslagfondsen opent FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag,  op donderdag 1 september zijn deuren voor 167 nieuwe collega's van DIBISS, Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. Deze integratie vergde een intensieve en maandenlange voorbereiding opdat er geen impact zou zijn op de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen aangesloten bij DIBISS, noch bij FAMIFED.

Lees verder - 01/09/2016 14:04

Tussentijdse status van het Only Once programma

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken en minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo akte van het statusrapport van het Only Once programma.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

FAMIFED op het podium met "meest IT-connected overheidsproject"

Tijdens  de PUBLICA Night op dinsdag 2 juni 2016, georganiseerd in het kader van de eerste editie van de PUBLICA-beurs voor beleidsmakers, heeft FAMIFED , Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een prijs gewonnen in de categorie "meest IT-connected overheidsproject".

Lees verder - 03/06/2016 13:03

Selor stuurt interne organisatie bij

Brussel, 29 april 2016 - Naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van een audit uitgevoerd door KPMG, maakt Selor bekend dat het de eigen organisatie bijstuurt. De audit bevestigt dat Selor als selectiebureau op de allereerste plaats de nadruk legt op het organiseren van selecties, maar dat daarbij de interne controle op bepaalde domeinen inderdaad voor verbetering vatbaar is. Als reactie past Selor onmiddellijk een aantal interne procedures aan, en bereidt het andere maatregelen op langere termijn voor om de organisatie verder te stroomlijnen.

Lees verder - 29/04/2016 17:01