Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Waaraan besteden de gezinnen hun kinderbijslag?

We weten dat kinderen opvoeden veel geld kost en talrijke gezinnen het soms moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In die context heeft de kinderbijslag een belangrijk aandeel in het gezinsbudget. Maar hoe wordt dit geld concreet besteed, voor welke specifieke uitgaven? Zijn er grote verschillen tussen de gewesten? FAMIFED wilde er meer over weten en voerde een enquête uit bij de gezinnen van wie ze het dossier beheert.

Lees verder - 15/04/2016 11:28

Tussentijdse status van het Only Once programma

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken en minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo akte van het statusrapport van het Only Once programma.

Lees verder - 11/12/2015 14:07

Betalen we kinderbijslag voor kinderen opgevoed buiten België?

België betaalt in principe geen kinderbijslag voor kinderen die niet in België worden opgevoed. Er zijn echter uitzonderingen wanneer er sprake van is in Europese verordeningen, bilaterale overeenkomsten en/of andere afwijkingen. Ieder jaar publiceert FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een studie met cijfergegevens die de verdeling geeft van de kosten voor de kinderen opgevoed in het buitenland.

Lees verder - 15/10/2015 11:57

Elektronische ecocheques vanaf 1 januari 2016: administratieve vereenvoudiging en besparing

BRUSSEL, 12/10/2015.- De ministerraad heeft  groen licht gegeven voor het verspreiden van elektronische ecocheques vanaf 1 januari 2016.
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De elektronische ecocheques betekenen een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor werknemers, werkgevers en voor handelaars. Meer nog, omdat onder meer druk- en transportkosten van de bijna 25 miljoen ecocheques wegvallen, kan onze economie algemeen bekeken 41 miljoen euro besparen.”

Lees verder - 12/10/2015 11:02

Naar één publiek kinderbijslagfonds

Om gevolg te geven aan de beslissing van de Ministerraad van 17 juli 2015  start FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, vanaf mei 2016 met de integratie van het kinderbijslagfonds van DIBISS, Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels.

Lees verder - 06/10/2015 09:55

RSZ en DIBISS stellen voor om te fusioneren

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) willen in 2017 fuseren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet voorstel van het management daarover principieel goedgekeurd.

Lees verder - 13/04/2015 10:23

Geen besparingen op de kinderbijslag !

In tegenstelling tot wat er circuleert in de media vandaag dinsdag  10 maart 2015, zijn er geen besparingen op het budget kinderbijslag in 2015. De cijfers die worden aangehaald in de diverse media zijn achterhaald en verkeerd geïnterpreteerd. FAMIFED, Federaal agentschap voor de Kinderbijslag, benadrukt dat er niets verandert voor de gezinnen in 2015!

Lees verder - 10/03/2015 16:30

FAMIFED verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar"

Op dinsdag 3 maart 2015 is het 'Federaal Agentschap voor de kinderbijslag' verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar" op federaal niveau. FAMIFED kreeg eveneens een speciale vermelding van de jury. Dit is een stap dichter naar de erkenning van een moderne en dynamische openbare sector.

Lees verder - 03/03/2015 10:54

Jobstudenten kunnen hun dagen nu ook checken met een app

Jobstudenten met een smartphone kunnen nu overal hun aantal resterende voordelige werkdagen nakijken. De onlinetoepassing Student@work van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is nu ook gratis te downloaden als applicatie voor mobiele toestellen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block stelde de app vandaag voor aan een publiek van journalisten en studenten van haar eigen alma mater, de VUB.

Lees verder - 09/02/2015 10:31