Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Persconferentie: minister Maggie De Block lanceert mobiele app Student@work

Op 9 februari 2015 lanceren minister Maggie De Block (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Vrije Universiteit Brussel een mobiele app voor Student@work. Met Student@work kunnen studenten nagaan hoeveel dagen ze nog kunnen werken als jobstudent met verminderde sociale bijdragen. Maggie De Block heeft zelf geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Lees verder - 02/02/2015 13:18

Ook dit jaar zoekt FAMIFED de gezinnen op !

In 2015 zoekt FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, opnieuw de gezinnen op.

Lees verder - 27/01/2015 12:26

Balans van 2013

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zopas zijn activiteitenverslag 2013 gepubliceerd. Dat is de gelegenheid om de balans op te maken van de verwezenlijkingen van 2013 en om alle betrokkenen van de arbeidsongevallensector te bedanken.

Lees verder - 29/09/2014 12:08

Famifed trekt naar de beurs

Famifed, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, is betrokken bij haar gezinnen ! Ook dit najaar is Famifed aanwezig op de BabyDays in Charleroi (20 en 21 september 2014) en Gent (27 en 28 september 2014). De beurs van 1001 Familles in Marche-en-Famenne (11 en 12 oktober) wordt evenmin vergeten.

Lees verder - 19/09/2014 10:38

Belangrijke 1ste september voor FAMIFED

Op 1 september 2014 rondt FAMIFED de integratie van de kinderbijslagdossiers uit de publieke sector af. FAMIFED betaalt dan in totaal 335.217 dossiers uit waarvan 56.415 kinderbijslagdossiers recent zijn overgenomen in het kader van de 6de Staatshervorming. FAMIFED is daarmee de grootste betaalinstelling in de sector van de kinderbijslag én neemt een sleutelpositie in voor de bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten.

Lees verder - 02/09/2014 09:48

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Lees verder - 20/08/2014 11:57

Belgische federale overheid ontvangt eerste elektronische factuur

De federale overheid heeft op 8 juli 2014, op initiatief van Minister Olivier Chastel en Staatssecretaris Hendrik Bogaert, haar eerste 'zuiver elektronische factuur' succesvol ontvangen. Het betreft dus geen eenvoudige PDF-factuur, maar wel een factuur waarvan de factuurgegevens volgens een UBL-standaard (Universal Business Language) aan de overheid worden overgemaakt. Hierdoor wordt de verwerkingstermijn substantieel ingekort wat onmiskenbare efficiëntie-voordelen biedt, zowel voor de overheid als de leverancier.

Lees verder - 17/07/2014 16:26

1 juli D-Day voor de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag

Op 1 juli 2014, op 11 uur, gaat bij het nieuwe FAMIFED een Meet & Greet door in het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag: van federaal naar de gefedereerde entiteiten. Waar? In de Trierstraat 70, 1000 Brussel. Een panel van ministers en andere actoren uit de kinderbijslagsector staan de pers te woord.

Lees verder - 30/06/2014 11:48

2013: een scharnierjaar voor de RSZ

Vandaag verschijnt het jaarverslag 2013 van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). 2013 was een strategisch belangrijk jaar. Ook in de toekomst blijft de RSZ zijn centrale rol spelen in het hervormde België.

Lees verder - 26/06/2014 16:18

Kinderbijslag van het spoorwegpersoneel betaald door RKW

Het spoorwegpersoneel kan op beide oren slapen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW)  betaalde gisteren voor het eerst hun gezinsbijslag uit. In de volgende weken, nog 39.200 dossiers (Centrale Dienst van Vaste Uitgaven en Defensie) over te nemen !

Lees verder - 09/05/2014 10:14