Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Kinderbijslag: de deelstaten doen hun intrede in het Beheerscomité

Vandaag woensdag 2 april 2014 is voor de kinderbijslag een belangrijke datum. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) verwelkomt in zijn Beheerscomité 12 vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de GGC.  "Voor ons komen de gezinnen op de eerste plaats en we doen er alles aan opdat de bevoegdheidsoverdracht in alle rust kan verlopen, zonder gevolgen voor de uitbetaling van de kinderbijslag",  verklaart Tania Dekens,  administrateur-generaal van de RKW.

Lees verder - 02/04/2014 12:35

Goedkeuring van het ontwerp van Algemene Kinderbijslagwet in tweede lezing

Op vrijdag 31 januari 2014 heeft de ministerraad in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat de kinderbijslagregeling gelijk zal maken voor werknemers en zelfstandigen. Dat ontwerp is aangepast aan de adviezen van de Raad van State.

Lees verder - 05/02/2014 16:13

Stuur uw idee: het nieuwe meldpunt www.Kafka.be is online !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft het vernieuwde en uitgebreide Kafka-meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging.

 

Lees verder - 22/01/2014 14:30

Succesvolle overname van 6.000 kinderbijslagdossiers door RKW

Op 8 januari 2014 heeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) met succes 6.000 bijkomende kinderbijslagdossiers uitbetaald. De komende maanden zal de RKW nog eens 50.000 dossiers overnemen van overheidsdiensten die vandaag nog zelf kinderbijslag aan hun personeel uitbetalen.

Lees verder - 08/01/2014 09:56

Nieuwe onlinetoepassing geeft horecawerknemers zicht op gewerkte dagen

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kunnen werknemers nagaan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid in de horeca ze nog te goed hebben.  Samen met de nieuwe mobiele versie van de tewerkstellingsaangifte Dimona zorgt de toepassing ervoor dat het horecaplan van de federale regering goed van start is gegaan.

Lees verder - 07/01/2014 11:27

Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de eenmalige inzameling van gegevens verankert in de werking van de federale overheidsdiensten. Het initiatief kadert in het regeerakkoord dat de inspanningen op het vlak van administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen versterkt. 

Lees verder - 28/11/2013 16:14

Overheid mag gegevens maar één keer meer opvragen

Federale overheidsdiensten mogen voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. De Ministerraad keurde daartoe vanmorgen de wet rond unieke gegevensverzameling goed.

Lees verder - 28/11/2013 14:09

De beroepsfederaties engageren zich voor de elektronische facturatie !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is van mening dat de administratieve lasten van de ondernemingen door het gebruik van de elektronische facturatie aanzienlijk verlaagd kunnen worden. Daarom heeft hij vanmorgen 20 federaties ontvangen die hun leden willen aanmoedigen om dit nieuw instrument actief te gebruiken.

Lees verder - 20/11/2013 14:16

Congres ervaringsdeskundigen in de armoede voor verbetering toegankelijkheid van de overheidsdiensten op 19 november

BRUSSEL, 18/11/2013.- Het project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting heeft tot doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor de personen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet het project een beroep op personen met een persoonlijke ervaring inzake armoede: de "ervaringsdeskundigen". Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten. Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de goede praktijken en realisaties van dit project.

Lees verder - 18/11/2013 10:28

Promotie van de elektronische facturatie door de Belgische economische beroepen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Op donderdag 7 november heeft Minister voor Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel  protocollen betreffende de promotie en het gebruik van de elektronische facturatie ondertekend samen met de instituten die de Belgische economische beroepen vertegenwoordigen (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten - IAB, Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - BIBF,  Instituut van de Bedrijfsrevisoren - IBR) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Lees verder - 07/11/2013 11:50