Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Promotie van de E-factuur: Minister Chastel sluit protocollen af met interprofessionele organisaties

Minister van de Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel ontving vandaag vertegenwoordigers van verschillende interprofessionele organisaties (BECI, FEB-VBO, IZEO, NSZ, UCM, Unizo, UWE et Voka) op zijn kabinet voor de ondertekening van protocollen ter promotie van het gebruik van de e-factuur.

De Europese Unie wenst tegen 2020 van de elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze te maken. De Belgische Regering wil de ondernemingen aanmoedigen zich hiervoor voor te bereiden: de elektronische facturatie vereenvoudigt het leven en vermindert de administratieve lasten en de kosten voor de behandeling van de traditionele papieren facturen.

Lees verder - 24/10/2013 15:35

Implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt de inhoud goed van het ontwerp van regelgevingimpactanalyseformulier, dit in het kader van de implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Belangrijke doorbraak inzake erfenissen!

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens zijn tevreden met de belangrijke doorbraak die inzake erfenissen wordt gerealiseerd.

Lees verder - 17/06/2013 12:26

Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel om een overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging uit te schrijven. Het gaat om een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor het realiseren van vereenvoudigingsprojecten.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp van wet voert het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 uit.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed.

Lees verder - 31/05/2013 13:54

Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel om een onderhandelingsproecedure te starten voor de verlenging van een overheidsopdracht voor de IT-ondersteuning van projecten voor administratieve vereenvoudiging van de Dienst voor administratieve vereenvoudiging.

Lees verder - 19/04/2013 16:56

Evaluatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  Olivier Chastel akte van het verslag van de stand van zaken van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015. De ministerraad keurde het Actieplan goed op 20 april 2012.

Lees verder - 14/03/2013 15:50

Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp van wet voert het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 uit.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29