Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Einde van het tijdperk van de papieren facturen in zicht

Met digitale facturatie of e-invoicing bespaart de overheid niet alleen op haar werkingskosten maar vermindert ze ook de administratieve lasten voor ondernemingen. Olivier Chastel en Hendrik Bogaert willen dat zowel de publieke als de private sector versneld overschakelen op digitale facturen.

Lees verder - 13/12/2012 13:15

Staatssecretaris John Crombez presenteert elektronische RSZ-toepassing Dolsis

Vanochtend heeft John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, Dolsis voorgesteld. Dolsis, een gezamenlijk initiatief van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), is een nieuwe elektronische toepassing die overheidsinstellingen van alle niveaus een veilige, directe toegang geeft tot de gegevens van de RSZ. “Dit is een concreet voorbeeld van kruising van databanken”, aldus John Crombez.” Het zorgt voor een betere preventie en detectie van fraude, voor een verhoogde efficiëntie van de diensten en een administratieve vereenvoudiging.”

Dolsis is genomineerd voor een e-Gov-Award in de categorie ‘Rendabele projecten’.

Lees verder - 30/11/2012 11:26

Persconferentie: Dolsis, een nieuwe tool in de fraudebestrijding

John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, en de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) stellen op vrijdag 30 november de elektronische toepassing Dolsis voor.

Lees verder - 28/11/2012 11:43

Ontwerp samenwerkingsakkoord over e-government

De ministerraad keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen goed dat de initiatieven die een geïntegreerd e-government nastreven harmoniseert en met elkaar in overeenstemming brengt.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Burger kan nu ook online vzw oprichten

Wie een vzw wil oprichten, moet vanaf nu niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger.

Lees verder - 12/07/2012 15:43

Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft de ministerraad het federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voorgelegd. 

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Nationaal hervormingsprogramma

Het nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen om de doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van april 2011 te halen op het vlak van tewerkstelling, onderzoek en innovatie, onderwijs, opleiding, energie en maatschappelijke integratie.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Minister Olivier Chastel stelt het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voor

Het derde federaal actieplan administratieve vereenvoudiging werd op vrijdag 20 april door Minister van begroting en Administratieve vereenvoudiging Olivier Chastel voorgesteld aan de Ministerraad. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen alle regeringsleden en de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 20/04/2012 15:23

Minister Olivier Chastel start consultaties in het kader van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015

De Ministerraad keurde deze morgen de lancering van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015 goed. “Dit plan zal de doelstelling uit het regeerakkoord om tegen het einde van de legislatuur de administratieve lasten voor de bedrijven fors te verminderen, mee helpen uitvoeren” zegt Minister Olivier Chastel.

Lees verder - 03/04/2012 15:29