Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Families and people with disabilities

Implementatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akte van de stand van zaken van de implementatie van het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap in België.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Rapportering handistreaming: stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir akte van de rapportering over de stand van zaken van de opvolging van het federaal actieplan ‘handistreaming’.

Lees verder - 20/07/2018 11:40

Staatssecretaris voor armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert projectoproep om toegankelijkheid van sport en cultuur te verhogen voor mensen in armoede. Dit gebeurt in samenwerking met de Nationale Loterij

Brussel, 11 juni 2018. Met de lancering van deze projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede, ter waarde van 1.600.000 euro, worden middelen van de Nationale Loterij vrijgemaakt.

Lees verder - 11/06/2018 10:16

Gelijkmatige verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de bedragen van de integratietegemoetkoming gelijkmatig te verhogen.

Lees verder - 08/06/2018 15:50

Wijzigingen op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Persuitnodiging - Zuhal Demir breidt MIRIAM-projecten uit om meer alleenstaande moeders uit de armoede te helpen

BRUSSEL, 05/03/2018 - Op de internationale vrouwendag stelt de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir, extra middelen ter beschikking voor nieuwe MIRIAM-projecten. Het initiatief dat al 2 jaar loopt, biedt alleenstaande moeders met een leefloon een intensieve begeleiding aan om zo meer grip op hun leven en de toekomst te krijgen.

Lees verder - 05/03/2018 20:46

Studievoormiddag FAMIFED "De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag - het begrip non take-up"

Donderdag 23 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn vierde studievoormiddag over kinderen met een domicilie in België die geen Belgische kinderbijslag ontvangen. Volgens cijfers van FAMIFED zijn er tussen 5.000 en 11.000 kinderen onder de 18 jaar met een domicilie in België die geraakt worden door het fenomeen non take-up. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen maar ook OCMW's van verschillende gemeentes, bogen zich over dit onderwerp.

Lees verder - 24/11/2017 14:36

PERSUITNODIGING - Lancering European Disability Card in België 19 oktober 2017

Donderdag 19 oktober 2017 van 9.30 uur tot 10 uur, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Museumplein (1000 Brussel).
“Lancering European Disability Card in België: Personen met een handicap kunnen voortaan gemakkelijker korting of andere voordelen krijgen voor cultuur, sport en vrijetijd”

Lees verder - 17/10/2017 12:36

Uitnodiging: Persvoorstelling Jaarboek Armoede 2017 “Sociale grondrechten : van symbool naar hefboom in armoedebestrijding ?”

Op woensdag 11 oktober stellen Zuhal Demir (Staatssecretaris voor Armoedebestrijding) en Julien Van Geertsom (Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie) het Jaarboek Armoede 2017 voor. Omdat de concrete realisatie van onze sociale grondrechten een element van debat blijft, hebben de auteurs dat gegeven als rode draad doorheen het jaarboek genomen.

Lees verder - 05/10/2017 10:31