Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer een ontwerp kan koninklijk besluit goed over de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Lees verder - 22/03/2019 15:55

Afschaffing van de verplichte publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Lees verder - 19/10/2018 15:48

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

02.10.2018 - Persconferentie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Deze dindsdag 2/10 om 10u, stelt Beliris samen met het gekozen studiebureau het restauratieproject voor van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waarvan de studies van start gaan.

Ontdek welke acties gepland staan voor de redding van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

Lees verder - 26/09/2018 14:06

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie benoemt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leveringstermijn van zendingen vastlegt die gefrankeerd zijn met een kerstzegel gedurende de twee laatste weken en de eerste week van het jaar.

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Wijziging van de statuten van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost wijzigt.

Lees verder - 20/07/2016 16:54