Other official information and services: www.belgium.be

View this press releases in NL FR

Ministerraad van 23 juni 2006

By Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Eerste Minister Guy Verhofstadt stelde na afloop van de ministerraad de beslissingen voor over de werf 'efficiëntere overheid' en de werf 'breedband'. De projecten voor de werf ‘efficiëntere overheid' behandelen de klantvriendelijkheid, de evolutie van ICT in de overheid, de administratieve vereenvoudiging en de interne organisatie. Naast deze twee grote thema's nam de ministerraad nog zo'n 50 verschillende beslissingen.

Source

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgium
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacts

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communication expert
Wetstraat 16, 1000 Brussels, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
Download Vcard
Christophe SpringaelChristophe Springael
Attaché Communication
Rue de la Loi 16, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
Download Vcard